Home Data-protection

Προστασία Δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

Η εμπιστοσύνη σας στο σωστό χειρισμό των δεδομένων σας είναι σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία των online προσφορών μας. Ως εκ τούτου, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς! Η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας χειρίζεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων.

Πληρούμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίσουμε οτι η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας χειρίζεται αποκλειστικά σύμφωνα με ισχύοντες κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων εντός της εταιρείας καθώς και από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Παρακάτω, θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε περαιτέρω τις θεμελιώδεις αρχές μας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας.

Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας.

Αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το όνομά σας, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα,


•Για την ενημέρωσή μας σχετικά με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας: Σαν γενικός κανόνας αυτό περιλαμβάνει το όνομά σας, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συλλογή αυτών των δεδομένων λαμβάνει χώρα προκειμένου να γίνει σωστή εξακρίβωση του χρήστη, να υπάρχει επικοινωνία με τον χρήστη, και για την τήρηση των νόμων για την προστασία των παιδιών και των κανονισμών.
•Τα οποία δίνονται από εσάς για την χρήση και την τιμολόγηση των τελών των υπηρεσιών. Για παράδειγμα, δεδομένα λογαριασμού και πιστωτικής κάρτας χρειάζονται ανάλογα με την επιλογή κατάθεσης και ανάληψης.
•Ανάλογα με τις ανάγκες σας στο πλαίσιο ενός αιτήματός σας.

Όσον αφορά τη χρήση των online προσφορών μας, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται από τον browser και τον αντίστοιχο χρόνο της εγγραφής, καθώς και την ηλεκτρονική μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείται για τέλη υπηρεσιών. Η αποθήκευση αυτή γίνεται προκειμένου να διαπιστωθούν διαταραχές του συστήματός μας και καταχρήσεις των online προσφορών μας.

Εφαρμογή των Cookies

Χρησιμοποιούμε τα "Cookies", δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία είναι αρχειοθετημένα στον υπολογιστή σας, και τα οποία αποθηκεύει ο browser σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για να ανακαλέσετε συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να επιταχύνετε την πλοήγηση σε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να κάνουμε τις online προσφορές μας φιλικές προς τον χρήστη, αποτελεσματικές και ασφαλείς. Έχετε τη δυνατότητα να εμποδίσετε την αποθήκευση των Cookies στον υπολογιστή σας μέσω της προσαρμογής των ρυθμίσεων στον browser σας. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο, η λειτουργική γκάμα των προσφορών μας μπορεί να είναι περιορισμένη.

 

Εφαρμογή των δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

 • Για να επεξεργαστούμε σωστά την αίτησή σας και για να τακτοποιούμε λογαριασμούς.
 • Με ψευδώνυμα και/ή με ανώνυμες μορφές προκειμένου οι online προσφορές μας να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως ότι σας παρέχουμε βοήθεια και υποστήριξη με την χρήση των υπηρεσιών μας. Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας ενημερώνουμε τακτικά σχετικά με προσφορές που σας ενδιαφέρουν (δηλαδή, νέα για ειδικές προσφορές, εκπτωτικές προωθητικές ενέργειες).
 • Για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων, ιδίως για την παρακολούθηση των απαιτούμενων υποχρεώσεών μας.
 • Για να διεκπεραιώσουμε την αίτησή σας όπως αναφέρεται παραπάνω, τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, από την υπηρεσία πληρωμών, από την διαχείριση του συστήματος και από το τμήμα μάρκετινγκ.

 

Μεταφορά των δεδομένων

Τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται αυστηρά με εμπιστευτικότητα. Η μετάδοση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτους αποκλείεται. Είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να επαληθεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε δηλώσει κατά την διαδικασία εγγραφής. Για το σκοπό αυτό μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση με τη βάση δεδομένων του διεθνούς πιστωτικού οργανισμού 192.com Ltd. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας: για παράδειγμα σε περίπτωση που ζητηθούν από νόμιμες αρχές. Η μεταβίβαση των δεδομένων σας συμβαίνει, με την ευκαιρία αυτή, μόνον εντός του πεδίου εφαρμογής της νομιμότητας.

Για τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών μας, τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε μια υπηρεσία παροχής Ηνωμένες Πολιτείες με βάση.

Σε σπάνιες περιπτώσεις απασχολούμε θυγατρικές ή συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας. Αυτές οι επιχειρήσεις υποχρεούνται για την απόρρητη και ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία σας μόνο από την άποψη αυτή, εάν είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του έργου τους. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται περιορίζονται μόνο στο ελάχιστο αναγκαίο.

 

Πρόσβαση, Τροπολογίες, Δικαίωμα ακύρωσης

Προσπαθούμε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σωστά. Μπορείτε να δείτε και να ενημερώσετε τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή (π.χ. τροποποίηση, διόρθωση ή/και συμπλήρωση). Διαγραφή δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που δεν είναι πλέον αναγκαία, κατόπιν αιτήματός σας, και εφόσον δεν υφίστανται νομικές υποχρεώσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν από την πλευρά μας, ή σε περίπτωση χρησιμότητας αυτών για το διακανονισμό υπηρεσιών. Εφόσον υποχρεωούμασθε νομικά να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας στην βάση δεδόμενων μας, δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής αυτών.

Όταν θα θέλετε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώσετε, ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

support@mybet.com

 

Ευθύνη συνεργαζόμενων ιστοσελίδων

Στις ιστοσελίδες μας αναφερόμαστε σε διαφορετικούς συνεργάτες που προσφέρουν τις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες τους. Αυτές οι συνεργαζόμενες ιστοσελίδες έχουν ως γενικό κανόνα δικές τους δηλώσεις προστασίας των δεδομένων. Δεν έχουμε καμία σχέση με υφιστάμενες δηλώσεις τους και δεν επικαλούμαστε οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση. Σας ζητούμε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων τους για κάθε περίπτωση.

Ασφάλεια δεδομένων

Αισθανόμαστε την υποχρέωση για την ασφάλεια των δεδομένων σας. Για να αποφευχθεί η άνευ αδείας πρόσβαση ή αποκάλυψη, για να εγγυηθούμε την ακρίβεια των στοιχείων και να διασφαλίσουμε το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων, έχουμε εξοπλίσει τις αναγκαίες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες για την προστασία και την εξασφάλιση των δεδομένων που ζητάμε online. Παρ 'όλα αυτά αναλαμβάνουμε την ευθύνη ή την υποχρέωση για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων σας μέσω της μεταφοράς δεδομένων και/ή για αδικαιολόγητη πρόσβαση από τρίτους λόγω λαθών.

Ερωτήσεις και Προτάσεις

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή προτάσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

privacy@mybet.com

Τροποποιήσεις κανονισμών προστασίας δεδομένων

Η ταχεία ανάπτυξη του Ίντερνετ απαιτεί προσωρινές προσαρμογές των κανονισμών μας για την προστασία των δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. Για τη χρήση των online προσφορών μας, η έκδοση αυτής της δήλωσης περί προστασίας των δεδομένων θα είναι πάντα ανακτήσιμη κατά την online επίσκεψή σας. Θα ενημερωθείτε σε αυτό το σημείο για τυχόν αλλαγές.

 

 

 

 

For our mybet customers based in Ghana

Data Protection

General Information

This data protection declaration is designed to explain our web-based services, available at www.mybet.com and all other addresses that may link to the same, and that collect, process or use your personal data via us as the responsible authority, to you the user. This explanation serves to create transparency and the trust that is based on this because the protection of your personal data is very important to us and is thus of the highest priority.

Your trust in relation to the correct handling of your data is an important prerequisite to us for the success of our online product. The collection, processing and use of your data only take place taking the valid legal data protection regulations into account. Against this background we have undertaken to take the necessary technical and organisational measures in order to ensure that the collection, processing and use of your data is only executed taking the valid legal framework into account, both internally and by external service providers.

Below, we would like to further explain to you our fundamental principles for the collection, processing and use of your data.

The collection, processing and use of data

Personal data comprises information that allows determination of the identity of a natural person. This includes a person’s name, data of birth, address, telephone number and e-mail address. The personal data also includes the inventory, use and content data that is created in connection with the use of our service.

As a user of our services you should always take into account that you can access other Internet pages via links that are not operated by us but rather by third parties. This kind of link is either clearly marked or can be recognised by a change in the address line on your Internet browser. We are not responsible for the observance of data protection law regulations or for the safe handling of your personal data on these Internet pages that are operated by third parties.

The access data in a log file is saved on the server in the computer centre every time you visit our website. For each server request these comprise the client IP address, the URL, the time stamp, the browser version, the operating system version and possibly also the referrer. This data is cumulated every night in order to determine the number of visits based on this data. The cumulated data does not contain IP addresses. The raw data is deleted. Evaluation of the anonymised data takes place for purely statistical purposes and without any reference to persons. The data is also used in order to determine faults in our system and the misuse of our online product.

If you wish to take advantage of our services then you must register as a member. We will then collect further personal data from you, store this in the long term and process and use it in connection with your services to you. In order to be able to provide the contractual services you desire we will regularly require your name, date of birth, address and contact data. We collect this data in order to clearly identify the user, to comply with minor protection directives and to communicate with the user and we only use it where this is necessary in order to provide the service. If you make use of paid services then we will collect data that is necessary for their use, depending on the payment and payout options chosen, for example bank account and credit card data.

Following full contract implementation your data will be deleted if you have not expressly agreed to further use of the data and if there is no statutory obligation to store the data. If we are obliged by law to store the data after termination of the contractual relationship then we will first block the data, i.e. we will cease processing it elsewhere, and will then delete the data at the end of the storage period.  

Application of Cookies

We use "cookies", i.e. small text files, that are filed on your computer and that your internet browser stores. They can also be used to recall certain information in order to expedite navigation on a website. We use Cookies for making our online offers user-friendly, effective and safe. You have the possibility to prevent the storing of Cookies on your computer through adjusting the settings on your Internet browser. However, by doing so, the functional range of our offers may be limited.

Application of Data

We use your data

 • to process your order correctly and to settle accounts.
 • in alias and/or anonymous form in order for our online offers to meet your needs.
 • to communicate with you. This includes in particular that we provide help and support with the use of our services. Upon your request, we will inform you regularly about interesting advantageous offers (i.e., news about special offers, discount promotions).
 • for the fulfillment of legal liabilities, in particular in observation of compulsory obligations.
 • to handle your order as above mentioned, your personal data will be used by our departments customer care, payment services, system administration and marketing.

Data transfer

Your data is treated strictly confidential. A transmission of your personal data for marketing purposes to third parties is excluded. We are legally obliged to verify your personal data you have made during the registration process. For this purpose we can undertake a match with the database of the international commercial agency 192.com Ltd. However there are individual cases in which we are obliged to transfer your data either by law or because of judicial or official orders. We are entitled to transfer your settlement data to a third party entrusted with collection of the payment. Otherwise the transfer of data is only carried out strictly within the framework of the legal foundation.

In individual cases we use subsidiaries, affiliates or associated companies in order to provide the services on our behalf. These companies are obliged either contractually and/or legally to undertake the confidential and safe handling of your data and may only use your data to the extent that it is necessary for the fulfilment of their task. The transferred data is limited to the necessary minimum. 

Access, correction, amendment and blocking of data

We strive to store your personal data correctly. You are entitled to the correction of incorrect personal data and to its blocking or deletion where the storage is inadmissible or no longer necessary. Please note that data cannot be deleted if obligations to defend exist on our part or if we still require the data in order to invoice services. You can also access and modify your data at any time (e.g. update, correct and/or supplement it).

Your user account will be blocked at the time when a cancellation becomes effective. The utilisation of the user account and any data it may contain is no longer possible from this time.

If you would like to access or modify your personal data or if you would like to cancel your consent then you can contact our customer service at any time.

Data Safety

We feel obliged to the security of your data. In order to prevent unauthorized access or disclosure, to guarantee the accuracy of data and to guarantee the entitled use of data, we have equipped the necessary technical and organizational procedures to protect and secure the data which we ask for online. Nevertheless we do take responsibility or liability for the disclosure of your data through data transfer and/or unjustified access by third parties on the basis of mistakes.

Using social plugins

Our web pages uses social media plugins, in particular the following:

 • Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland („Facebook“); the plugins are identified by one of the Facebook logos. The list and the look of the Facebook social plugins can be viewed here https://developers.facebook.com/products/social-plugins
 • Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 („Twitter“); the plugins are identified by one of the Facebook logos. The list and the look of the Twitter social plugins can be viewed here https://twitter.com/about/resources
 • Google +1-Button“ der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). the plugins are identified the google+ logo or by the addition “+1″.
 • the video plugin by YouTube LLC with principal place of business in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066. The plugins are identified by the Youtube logo.

Social plugins are software modules that are developed and made available by the aforementioned social media services. They can be installed on web pages as is, to enable an automated communication (data exchange) between the web page and the social media services in accordance with their respective policies. As part of this communication, data are transferred dynamically from a social media service to one of our web pages, for example. On the other hand, at the same time, data from the user viewing our web pages are transferred to the social media service (e.g., that of the user's computer IP address). You will notice the use of social plugins on certain web pages. We would like to give you some information about them:

Without additional measures, the social plugins (see above) use technical means that ensure that when viewing, or even loading, the page connected by the plugin, data (including personal data) are exchanged between the original website and the social media service. In these cases, the user has no option to decline this exchange of data. To protect users of our web pages from this type of exchange of data, which is not subject to influence, and the transmission of data to the respective social media service. In case of Facebook at least the information that the user visited mybet.com, including the IP-address, date of the day, used browser and operating system. Twitter exchanges at least the fact that the user visits mybet.com and the IP-address. Further details were not disclosed. 

We have incorporated an appropriate technical precaution to protect our customers. This so called “two-step solution” gives users the opportunity, even after loading the page connected by the plugin, to agree to the use of each social media service (and thus to exchange data with this social media service). The basic setting of the 2-step solution does not transmit data to the social media services. This option may be decided case by case or permanently. A decision can be subsequently revised again. If you do not want a social media service to collect information about you through our web site, do not activate that social media by clicking the social plugin.

If you call up one of our internet website pages which has a plugin of this kind, your browser sets up a direct link to the media service servers. The content of the plugin is passed by the media service direct to your browser and integrated by it into the website. This means that we have no influence over the extent of the data which the media service obtains with the help of this plugin and we therefore inform you according to our information status:

Through integration of the Facebook plugin, the company obtains the information that you have called up the relevant page on our internet site. If you are logged on to Facebook, Facebook can allocate the visit to your Facebook account. If you interact with the plugin, by using the "Like-it-Button", for example, or by posting a commentary, the information will be given direct to Facebook by your browser and stored there. If you are not a Facebook member, there is still the possibility for Facebook to find out and store your IP address. If you are a Facebook member and do not want Facebook to collect data about you via our internet website and to link this with your data stored on Facebook, you need to log off from Facebook before going to our website.

We are not aware of the type, nature and scope of the data transmitted to the social media services. Information on the purpose and scope of data collection by the provider, the further processing and use. For information on the purpose and scope of data capture and the further processing and use of data by the media service, as well your rights in this regard and turn-off options for the protection of your personal privacy, please refer to the respective media service’s data protection information:

Google Analytics

This site uses Google Analytics, a web analyzing service of Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - „Google"). Google Analytics uses so called user-ID‘s to enable an analysis of the use of the website by you. The under the user-ID generated information about your use of this site are usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. In the case of activation of the IP anonymization on this website, your IP address will first be shortened by Google. Only in exceptional cases the full IP address is sent to a Google server in the US and shortened there. On behalf of the site owner Google will use this information to evaluate your use of the website, compiling reports on website activities and further use of the website and internet related services for the website owner. The within Google Analytics IP address provided by your browser will not be merged with other data from Google. You may refuse the storage of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. We would point out though, that in case you might not be able to use all features of this site completely. You can also prevent the detection of data generated by the cookie and to your use of the website related data (including your IP address) to Google and the processing of these data by Google, by using the following link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB) to download and install available browser plug-in.

Further information you find here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB or under: http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html general information about Google Analytics and Data protection). We point out that on this website Google Analytics was expanded by the code „gat._anonymizeIp();",to ensure an anonymous collection of IP addresses (known as IP masking).

Google AdWords

Our website uses Google AdWords Conversion Tracking, a web analysis service of Google, Inc. (“Google”). The cookie for conversion tracking is set when a user clicks on an ad on Google Ad. These cookies expire after 30 days and not used for personal identification. In case the user visits mybet and the cookie has not expired, Google and the customer can see that the user clicked on the ad and was redirected to this page. Each customer receives a different cookie, that is, cookies cannot therefore be tracked through the websites of advertisers. The information obtained by means of the conversion cookie information is used to create conversion statistics for AdWords customers who have opted for conversion tracking. Customers are given the total number of users who have clicked on their ad and proceeded to a provided with a conversion tracking tag page. However, you will not get any information that is personally identifiable user is possible. A connection between your personal data and your usage data is not possible. If you wish to disable cookies for conversion tracking, you can set your browser to block cookies from the following domain: googleadservices.com. Please note that you shall not delete the opt-out cookies, as long as you do not want to record or transfer data. In case you delete all your cookies, you must set the relevant opt-out cookie again. Under the following Web address for more information about Google's privacy policy: http://www.google.com/policies/privacy/

Maxymizer

Our website uses the Oracle technology “Maxymiser” which is operated by the Maxymizer GmbH, Josephspitalstraße 15, 80331 München "Maxymiser technology". The Maxymiser technology uses cookies to help analyze the use of the website. The generated information by these cookies about your use of the website are transferred to a server of Maxymiser GmbH and stored there. The Maxymiser GmbH on our behalf will use the transferred anonymous or pseudonymous data to analyze the visitors’ behavior on our website in order to optimize it. You can prevent the data collection by the Maxymizer technology by downloading and installing the available opt-out cookie, which is provided here.

Changes of the Privacy Policy

We may change this Privacy Policy from time to time. If we make significant changes in the way we treat your personal information, or to the Privacy Policy, we will make that clear on the mybet website or Services, or by some other means such as email, so that you are able to review the changes before you continue to use mybet. To use our website, always the current version of this Privacy Policy applies. You will be notified at this point about the changes.

This page was last updated on 5th of May 2017.